اطلاعیه وام صندوق رفاه دانشجویی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 9 دی 1397 11:24:21

کلیه دانشجویانی که وام صندوق رفاه ثبت نام نموده اند هرچه سریعتر برای تکمیل پرونده به بانک مهر انتخابی خود  مراجعه نمایند.

اطلاعیه وام صندوق رفاه