اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی (تمامی مقاطع) دانشجویی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 3 دی 1397 10:33:28

قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت دریافت کارت دانشجویی به امور دانشجویی مراجعه نمایید.

اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی (تمامی مقاطع)