برنامه زمانی افتتاحیه هفته پژوهش پژوهشی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 21 آذر 1397 18:15:47

آشنایی با دکتر محمدهادی مهدی نیا 

سوابق اجرایی : 
 
  رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد   رئیس کمیسیون عمران و طرحریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد   معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد   معاون عمران و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی   نایب رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس   عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتها   عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار  )01و00و01 نایب رئیس کمیته نظارتی(مناطق  سوابق علمی-تحقیقاتی : 
 
   دکترا - مهندسی شهرسازی - دانشگاه دورتموند آلمان   نویسنده مقالات متعدد علمی چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی   انجام طرحها و پروژه های متعدد مطالعاتی و تحقیقاتی   داور مسابقات متعدد پروژه های معماری و شهرسازی 

جهت مشاهده سین برنامه  افتتاحیه هفته پژوهش اینجا کلیک نمایید.

 

برنامه زمانی افتتاحیه هفته پژوهش