فراخوان طرح اهدای کتاب به کتابخانه موسسه جهت استفاده دانشجویان فرهنگی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 23 آبان 1397 14:07:40

در راستای استفاده بهینه و به اشتراک گذاری منابع و کتب آموزشی و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، مدیریت فرهنگی موسسه در نظر دارد، مجموعه ای از کتاب های اهدائی جهت استفاده دانشجویان تهیه نماید.

بدینوسیله از کلیه اساتید گرامی، دانشجویان عزیز و کارکنان موسسه دعوت به عمل می آید چنانچه تمایل به همکاری در این طرح آموزشی – فرهنگی را دارند، کتاب های اهدائی خود در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی را از تاریخ 26 آبان ماه به کتابخانه تحویل نمایند.

فراخوان طرح اهدای کتاب به کتابخانه موسسه جهت استفاده دانشجویان