اطلاعیه دریافت تسهیلات بانکی جهت تسویه حساب شهریه ترم جاری مالی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 21 آبان 1397 08:52:38

قابل توجه دانشجویان گرامی؛

با توجه به نزدیک شدن به زمان تسویه حساب ترم جاری، دانشجویان بدهکار می توانند جهت دریافت تسهیلات بانکی به امور دانشجویی موسسه مراجعه نمایند.

اطلاعیه دریافت تسهیلات بانکی جهت تسویه حساب شهریه ترم جاری