جلسه توجیهی درس پروژه کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی دانشجویی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 11 مهر 1397 13:40:14

جلسه توجیهی درس پروژه کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی استاد ملایی شنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۱۱ در کلاس ۲۰۱ تشکیل می شود.

لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله حذف درس می باشد.