اطلاعیه سرویس های رفت و برگشت رایگان دانشجویی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 2 مهر 1397 11:17:11

                          ساعات حرکت از میدان پارک و توقف در ایستگاه ها

 

 

ساعات حرکت از موسسه آموزش عالی بینالود به طرف میدان پارک و توقف در ایستگاه ها