ثبت نام نهایی کلاس های مربیگری عملی درجه 3 آمادگی جسمانی دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 24 شهريور 1397 08:56:42

شروع ثبت نام نهایی و تکمیل مدارک کلاس های عملی مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی دختران/پسران

ظرفیت کلاس محدود است و الویت با دانشجویانیست که زودتراقدام به تکمیل ثبت نام نمایند.

مدارک ثبت نام:

1) 2قطعه عکس4*3

2-فتوشناسنامه

3-فتوکارت ملی

4-کارنامه تئوری

5-فیش واریزی به مبلغ 170هزارتومان

6-مدرک تحصیلی

جهت تکمیل ثبت نام هرچه سریعتر به مدیریت تربیت بدنی موسسه ( طبقه دوم ) مراجعه نمایید.