تمرینات آمادگی تیم های ورزشی بینالود جهت شرکت در مسابقات منطقه 9 کشور دانشجویی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 8 مرداد 1397 12:09:06

برگزاری تمرینات آماده سازی تیم های ورزشی بینالود در تابستان 1397 جهت حضوری قدرتمند و با صلابت در مسابقات ورزشی منطقه 9 کشور و تکرار قهرمانی های سال های قبل،برنامه آماده سازی  به شرح ذیل می باشد.

والیبال پسران – فوتسال پسران-بدمینتون پسران-تنیس روی میز پسران روزهای شنبه و دوشنبه

والیبال دختران-بدمینتون دختران-تنیس روی میز دختران روزهای یکشنبه و سه شنبه

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت تربیت بدنی مراجعه نمایید.