تمدید مهلت انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 16 تير 1397 13:40:58

به اطلاع می رساند : انتخاب واحد اینترنتی ترم تابستان 96 تا روز چهارشنبه 20 تیرماه 97 تمدید شد.