مراحل انتخاب واحد ترم تابستان 97-96 دانشجویی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 6 تير 1397 11:59:20

 

کلیه دانشجویان می بایست باتوجه به زمان بندی تعیین شده (9/4/97 الی 12/4/97) ، با مراجعه به سایت به صورت اینترنتی  «انتخاب واحد» نمایند.

1 -1- آدرس سایت مؤسسه  binaloud.ac.ir

 1-2 -رعایت پیش نیازی ، حداقل و حداکثر واحد ، ضروری و به عهده دانشجو  می باشد.

 1 -3-دانشجویان بایستی جهت دریافت مجوز انتخاب واحد نسبت به واریز 50% شهریه ثابت)شهریه ثابت ترم تابستان) اقدام نمایند.

 

1-4 نکته مهم :  مبلغ تعیین شده بایستی  از طریق کد شناسۀ پرداخت الکترونیکی که در پرتال هر دانشجو  موجود است، به حساب مؤسسه واریز گردد. توصیه می شود، در نوشتن کد شناسه دقت لازم مبذول گردد.

2 مهلت واریز شهریه ثابت تابستان، تا  تاریخ   97/4/9   بوده و  با توجه به انتقال الکترونیکی فیش های واریزی رعایت مهلت تعیین شده ،جهت انتخاب واحد الزامی می باشد..

2- 1- شماره  حساب  موسسه  جهت  واریز  شهریه 1900005737 بانک  ملت  جام  ( از کلیه  شعب  بانک  ملت سراسر کشور قابل واریز می باشد) و                                                                    شماره کارت موسسه   5852  5461   3377   6104   می باشد.

2-2-دانشجویان می توانند برای پرداخت شهریه از طریق درگاه پرداخت الکترونیک که در قسمت مالی پرتال دانشجویی قرار داده شده نیز اقدام نمایند.

2-3- با توجه به اینکه تائید مالی بصورت سیستمی انجام می شود دانشجویانی که پس از مهلت تعیین شده  به حسابداری مراجعه نمایند ، تأیید مالی نخواهند شد و در اولویت انتخاب واحد قرار نخواهند گرفت.

2-4- بدیهی است تنها دانشجویانی که بدهی قبلی نداشته و  اقدام به پرداخت مبالغ تعیین شده  در زمان مقرر (97/4/9 )  نمایند ، مجاز به انتخاب واحد می باشند ، در غیر این صورت سیستم بسته و عمل نخواهد کرد و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

2-5- دانشجویانی که درس تربیت بدنی را انتخاب می نمایند بایستی مبلغ 150/000 ریال بابت بیمه ورزشی به همراه شهریه پرداخت نمایند و یا درصورت داشتن بیمه ورزشی در سال 97  کپی کارت بیمه  را   تا تاریخ 97/4/30   به  حسابداری ارائه نمایند.

3 درصورت وجود هرگونه ابهام درخصوص بندهای یاد شده، اداره آموزش  و حسابداری آماده پاسخگویی به سئوالات دانشجویان می باشد.

4- پیامدهای حاصل از عدم توجه به تاریخهای یاد شده ، جهت واریز شهریه و  انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد.

5 - شروع کلاسهای ترم تابستان سال تحصیلی97-96 ، شنبه 97/4/16 می باشد.