عضویت در خانواده بزرگ اهدا کنندگان عضو دانشجویی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 1 خرداد 1397 13:27:01

از دانشجویان علاقه مند به عضویت در خانواده اهداکنندگان عضو دعوت می شود جهت تکمیل فرم و صدور کارت عضویت به واحد مشاوره و سلامت مراجعه نمایند.

عضویت در خانواده بزرگ اهدا کنندگان عضو