دریافت کارت ورود به جلسه مالی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 19 ارديبهشت 1397 09:20:39

به اطلاعیه کلیه دانشجویان می رساند  

جهت دریافت کارت ورود به جلسه و اطلاع از زمانبندی امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از تاریخ 97/2/20 به پرتال دانشجویی خود مراجعه نمایند.

دریافت کارت ورود به جلسه