مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه انتخابی تیم ملی دانشجویان (اردبیل _اردیبهشت97 ) تربیت بدنی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 فروردين 1397 10:30:53

دانشجویان ورزشکار و قهرمان در رشته‌های ذکرشده جهت عضویت در تیم موسسه و اعزام به مسابقات به مدیریت تربیت‌بدنی مراجعه نمایند.

آخرین‌مهلت مراجعه 5 اردیبهشت97

شماره تماس جهت هماهنگی:09308865229