اردو پاکسازی دره ارغوان طرقبه دانشجویی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 26 فروردين 1397 11:57:08

از دانشجویان علاقه مند و حامی محیط زیست دعوت می شود جهت ثبت نام در اردوی پاکسازی دره ارغوان طرقبه تا روز شنبه 11 اردیبهشت به مرکز مشاوره و سلامت مراجعه کنند.