برگزاری همایش آموزشی تخصصی همدلی،هم زبانی، اصول یادگیری دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 12 اسفند 1396 11:23:59

واحد مشاوره و سلامت پیرو تشکیل و فعال سازی کانون همیاران سلامت در راستای توانمند سازی هرچه بیشتر و ارتقاء دانش اعضای این کانون در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده درصدد است که همایش ها و کارگاه های آموزشی ویژه اعضا کانون و دانشجویان علاقه من به فعالیت در این حوزه برگزار نماید که در این راستا ضمن برگزاری سلسله کارگاه مهارت های زندگی، همایشی آموزشی تخصصی تحت عنوان "هم دلی و هم زبانی، اصول و فنون یاریگری" را به منظور آموزش اعضا در زمینه چگونگی شناسایی و ارجاع دانشجویان در معرض خطر و همچین ترغیب آنها به استفاده از خدمات مرکز مشاوره و شروع دوره ی درمان برگزار کرد.

این همایش در روز چهارشنبه مورخ 9 اسفند ماه 96 از ساعت 10 الی 12 با تدریس آقای دکتر کرمانی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی برگزار شد. طی این برنامه ضمن  آشنا کردن همیاران سلامت با  شاخص های  دانشجویان دارای مشکلات عاطفی –رفتاری شامل تغییرات در خلق، ظاهر یا رفتار فرد، تغییرات چشمگیر در روابط شخصی، سوء مصرف مواد، مشکلات تحصیلی، نشانه های خودکشی، نحوه میزان  مداخله و مشورت و چگونگی ارجاع  دانشجو توسط همیار سلامت روان به واحد های درمانی مطالبی ایراد شد.