همایش آموزش تخصصی همیاران سلامت روان دانشجویی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 2 اسفند 1396 14:42:42

مرکز مشاوره و سلامت برگزار می کند

همایش آموزش تخصصی همیاران سلامت روان

با هدف توانمندسازی هرچه بیشتر همیاران سلامت