اطلاعیه کارآموزی (کارشناسی ناپیوسته- کاردانی پیوسته) آموزش
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 17 بهمن 1396 09:57:43

دانشجویانی که در ترم اول 96 درس کارآموزی را انتخاب نموده اند می بایست گزارش کارآموزی خود را تا 23 بهمن ماه به گروه حسابداری (استاد شیرخانی) تحویل دهند، حتی اگر کارآموزی را تمام نکرده باشند ارائه گزارش الزامی می باشد.