اطلاعیه ژتون نیمسال دوم 97-96 دانشجویی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 8 بهمن 1396 12:33:20

قابل توجه کلیه اساتید،کارمندان و دانشجویان محترم

برای استفاده از خدمات سلف حساب خود راقبل از شروع ترم  کامل شارژنموده و ژتون های خود را در بازه های مشخص شده انتخاب فرمایید.

ضمناً جهت انتخاب غذا ،منو از ابتدای ترم باز خواهد بود، شایان ذکر است که پنجشنبه هر هفته ساعت 10 صبح منوی هفته بعد  بسته خواهد شد.

ضمنا مبلغ هر ژتون 3000 تومان می باشد.

شروع سلف 96/11/21 می باشد.