اطلاعیه شماره یک دوره تخصصی طراحی معماری داخلی (درجه2) پژوهشی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 آذر 1396 12:12:03

مراحل ثبت نام:
1) واریز مبلغ 637 هزار تومان به شماره حساب 1900005737 و یا شماره کارت 5852-5461-3377-6104 بنام موسسه آموزش عالی بینالود (شناسه واریز: 70003798)
2) ارسال تصویر مدارک زیررا به شماره 09153141209 تلگرام کنید. 
-فیش واریزی
-صفحه اول شناسنامه
-کارت ملی
-عکس 4*3 پرسنلی
☑️ظرفیت دوره اول 15 نفر می باشد.