آخرین تمرین انتخابی تیم فوتسال موسسه جهت شرکت در مسابقات منطقه 9 کشور تربیت بدنی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 21 آذر 1396 11:05:03

آخرین تمرین انتخابی تیم فوتسال بینالود جهت شرکت درمسابقات منطقه9 کشور چهارشنبه22 آذر ماه ساعت 18:45 سالن  ورزشی موسسه

(جهت عضویت درتیم  دانشگاه حضور در این تمرین الزامیست)*