اعزام آقای اسماعیل خزایی به اردوی مشترک تیم ملی جودو و مسابقات جام ریاست جمهوری تاجیکستان تربیت بدنی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 12 آذر 1396 09:56:56

اعزام آقای اسماعیل خزایی دانشجوی موسسه آموزش عالی بینالود به اردوی مشترک تیم ملی جودو و مسابقات جام ریاست جمهوری تاجیکستان به عنوان نماینده بینالود در وزن 81 کیلوگرم این مسابقات در تاریخ 17 لغایت 22 آذر ماه امسال در کشور تاجیکستان با حضور کشورهای هندوستان ، آذربایجان ، تاجیکستان ، ژاپن و ایران برگزار می شود.

اعزام آقای اسماعیل خزایی به اردوی مشترک تیم ملی جودو و مسابقات جام ریاست جمهوری تاجیکستان