دعوت دانشجویان موسسه به اردوی تیم ملی هاکی روی یخ تربیت بدنی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 12 آذر 1396 09:45:56

آقایان مهیار مطلق پیروز و پویان مجید زاده دانشجویان موسسه آموزش عالی بینالود به اردوی تدارکاتی تیم ملی هاکی روی یخ جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 7 الی 17 آذر ماه 96 در کشور ترکیه برگزار میگردد، دعوت شدند.