قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته آموزش
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 30 آبان 1396 11:50:01

اولین مرحله تحویل پروژه دانشجویان کاردانی پیوسته: 

چهارشنبه یکم آذر ماه 96 ساعت 11 در دفتر گروه حسابداری می باشد .