جشنواره هنرهای نمایشی کیارستمی فرهنگی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 22 آبان 1396 09:34:19

دانشجویان می توانند برای ثبت نام در هر یک از بخش های تئاتر، داستان کوتاه، فیلم کوتاه ( حرفه ای و موبایلی) به مدیریت فرهنگی مراجعه کنند.

جشنواره هنرهای نمایشی کیارستمی