اولین جلسه کلاس نرم افزار نوسا آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 17 آبان 1396 09:42:27

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه مالی 2 با کد درس 1128026 و درس پروژه مالی با کد درس 1301021 را انتخاب واحد نموده اند:

اولین جلسه کلاس نرم افزار نوسا، سه شنبه 20 آبان ماه ساعت 16-14در محل کارگاه 1 برگزار خواهد شد.