اطلاعیه تکمیل ظرفیت ارشد مالی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 11 آبان 1396 09:09:41

ضمن آرزوي موفقيت براي كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در مرحله تکمیل ظرفیت تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي ‌ارشد ناپيوسته ‌داخل‌) سال‌ 97-96 به اطلاع مي‌رساند

ثبت نام در روزهای شنبه 96/08/13 و یکشنبه 96/08/14 در مکان این موسسه از ساعت 8 الی 14 انجام می پذیرد.


 مدارك لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌

1- اصل‌ و يك برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.


تبصره: پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم مدرک کارشناسی و معدل ارائه‌ نمايند ( فرم مذکور در سایت موسسه موجود می باشد ) .


2- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها


3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌
تبصره:  12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌آموزش‌عالي‌،براي‌آنان‌معافيت‌تحصيلي صادرمي‌گردد.

 

4- مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال 1396 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

دانشجویان گرامی جهت دریافت اطلاعات تکمیلی ثبت نام می توانند به سایت موسسه  www.binaloud.ac.irمراجعه نمایند.

 

جهت مشاهده اطلاعیه تکمیل ظرفیت تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید.