تخفیف ویژه مجموعه های آبی تربیت بدنی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 20 شهريور 1396 11:59:58

بدینوسیله به اظلاع می رساند، در پی تلاش های مدیریت تربیت بدنی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد جهت استفاده مدیران، اساتید، پرسنل و دانشجویان موسسه از امکانات تفریحی و رفاهی مجموعه های آبی، متقاضیان در حال حاضر می توانند از مجموعه های آبی نشاط واقع در بلوار شاهد و مجموعه آبی هشتم (بزرگترین استخر سرپوشیده خراسان رضوی) واقع در بلوار حجاب با تخفیف ویژه استفاده نمایند. 

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت معرفی نامه به گروه تربیت بدنی مراجعه نمایند. 

 

تخفیف ویژه مجموعه های آبی