اطلاعیه تمدید انتخاب واحد آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 13 شهريور 1396 11:52:11

قابل توجه کلیه دانشجویان 

انتخاب واحد اینترنتی در روزهای سه شنبه 96/06/14 و چهارشنبه 96/06/15 فعال می باشد.