مجموعه های آبی با تخفیف ویژه برای دانشجویان، مدیران، اعضای هیات علمی و پرسنل موسسه تربیت بدنی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 16 مرداد 1396 13:18:35

مدیریت تربیت بدنی به منظور استفاده مدیران، اعضای هیات علمی، پرسنل و دانشجویان از امکانات تفریحی و رفاهی مجموعه های آبی مشهد اقدام به امضای تفاهم نامه با چند استخر در سطح شهر مشهد کرده است که در حال حاضر افراد مذکور می توانند از مجموعه های آبی نشاط واقع در بلوار شاهد و مجموعه آبی هشتم بزرگترین استخر سرپوشیده خراسان رضوی واقع در بلوار حجاب با تخفیف ویژه استفاده نمایند.