ساعات استفاده اختصاصی از سالن ورزشی بینالود جهت مدیران ، اساتید و پرسنل موسسه در تابستان1396 تربیت بدنی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 12 تير 1396 12:12:41

مدیریت تربیت بدنی بینالود جهت رفاه حال و گذراندن اوقات فراعت و سلامتی مدیران ، اساتید ، پرسنل موسسه ساعات زیر را جهت استفاده از سالن ورزشی  موسسه در اختیار همکاران گرامی قرار می دهد ، امکانات جهت تمرین دررشته های ورزشی تنیس روی میز ، والیبال ، بدمینتون مهیا می باشد.

خانم ها : روزهای شنبه -  ساعت 16 الی  17و30 دقیقه

آقایان :   روزهای شنبه -  ساعت 13و 30 الی 15و30 دقیقه