دریافت کارت ورود به جلسه آموزش
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 21 ارديبهشت 1396 12:06:37

قابل توجه دانشجویان محترم

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-95

       از طریق پرتال دانشجویی و از تاریخ 96/02/23  امکان پذیر می باشد.

 *   لازم به ذکر است ورود به جلسۀ امتحان بدون ارائه کارت ممهور به مهر اداره آموزش  امکان پذیر نمی باشد .

 *     دانشجویانی که با حسابداری تسویه حساب ننموده اند  سریعا نسبت به تسویه حساب کامل و دریافت کارت ورود به جلسه  اقدام نمایند در غیر اینصورت  مجاز به شرکت در جلسه امتحان نمی باشند.

  *   لازم به ذکر است ممهور شدن کارت ورود به جلسه دانشجویان در صورت نقص پرونده امکان پذیر نمی باشد لذا خواهشمند است هر چه سریعترجهت رفع نواقص به کارشناس مربوطه مراجعه نمائید.                                                                                                                                               

  *  اداره آموزش صرفاً تا تاریخ 96/03/10 اقدام به تایید کارت ورود به جلسه خواهد نمود .

  *  دانشجویان مهمان جهت دریافت کارت ورود به جلسه پس از تسویه با حسابداری به اداره آموزش مراجعه نمایند .