پذیرش در مقطع کارشناسی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 31 خرداد 1400 12:34:13

 پذیرش مقطع کارشناسی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی در سه  کد رشته :

  مهندسی حرفه ای معماری   ۳۵۲۰
حسابداری  ۵۴۷۷
مدیریت بازرگانی  ۵۷۲۲
مهلت ثبت نام تا پایان روز جمعه مورخ ۰۴/۰۴/ ۱۴۰۰ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور sanjesh.org