نشست دانشگاهی تبیین محورهای فراخوان المان های نوروزی بهار 96 پژوهشی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 6 دی 1395 12:39:44

نشست دانشگاهی تبیین محورهای فراخوان المان های نوروزی بهار فیروزه ای  96 

با حضور مسئولین هنری شهرداری مشهد

سه شنبه 95/10/07    زمان: ساعت 12 الی 14

مکان: سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

نشست دانشگاهی تبیین محورهای فراخوان المان های نوروزی بهار 96