کانون عفاف و حجاب

کانون عفاف و حجاب

حجاب ارزنده ترین نماد فرهنگی ، اجتماعی  در تمدن  ایران اسلامی  می باشد و عفاف پدیده ی ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته  و لازم بوده و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش  های بنیادین و مداوم در خانواده ، مدرسه ، دانشگاه  و اجتماع می باشد.

بدیهی است در کنار شرایط مساعد اجتماعی الگوپذیری این فرهنگ نیازمند نهادینه شدن آن در وجود افراد می باشد  و بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی  همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند می باشد.

علاقه مندان جهت فعالیت در کانون می توانند جهت عضویت با خانم هاجر محمدی (دبیر کانون) تماس  حاصل نمایید.

فعالیتهای این کانون عبارتند از:

  • در اولویت قرار دادن  موضوع حجاب و عفاف  در برنامه ها و مقابله با روند  فزاینده بدحجابی
  •     طراحی شیوه های کارآمد جهت گسترش  فرهنگ عفاف و حجاب در  حوزه های مرتبط با جوانان
  •     ایجاد ضوابط مشخص  به منظور رعایت عفاف  توسط تشکل های غیر دولتی جوانان و نظارت بر آنان در این زمینه
  •     تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تاثیر فرهنگ فاسد و غیر اخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی جوانان ( با همکاری دستگاههای ذیربط
  •     مطالعه  جهت  تعیین هنجارهای روشن در زمینه توسعه فرهنگ عفاف  متناسب با  علایق جوانان و ارزش های جامعه
  •     برنامه ریزی در مورد بهینه سازی فرهنگ عفاف  در اوقات فراغت با اولویت  اجرای برنامه ها به تفکیک دختران و پسران
  •    برگزاری میزد گرد  و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف  و حجاب
  •     تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه  و ممتاز و معرفی افراد نمونه با توجه به الگو بودن آنها در زمینه پوشش