مقاله

لیست مقالات برگزیده همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری 

1- انتخاب استراتژي نگهداري و تعميرات توسط تکنيک تحليل سلسله مراتبي (AHP)         (مطالعه موردی: کارخانه تبرک مشهد)                

 نویسندگان:  زهرا آقاسی زاده، مریم جهانی

2- نگرش و مشارکت جامعه میزبان در برنامه ریزی گردشگری : گذرنامه توسعه گردشگری پایدار ؛ نمونه مورد مطالعه: روستای اخلمد، استان خراسان رضوی

نویسندگان: دکترفریدجواهرزاده، سیامک سیفی 

3- جستاری در تبیین دیدگاه مفاهیم مشترک میان معماری پایدار و اصول کهن معماری ایرانی

نویسندگان: منا متولی حقیقی- سید رضا حجازی

4- بررسي و رتبه­ بندی عوامل هويت بخش بافت­ها و مکانهای گردشگری کلانشهر مشهد (با استفاده از تکنیک­های AHP و Topsiss)

نویسندگان: مسعود داوری نژاد مقدم، سید دانا علی زاده، سید سعید حسینی، جعفر محمدی

5- نگرشی تحلیلی بر ضرورت ایجاد پارکهای چند منظوره در توسعه گردشگری کلانشهر مشهد (نیازسنجی، امکان سنجی و مکانیابی)

نویسندگان: مسعود داوری نژاد مقدم، سید دانا علی زاده، سهیل برومندی براتی، یاور پرهیزی

6-  بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری (شرکت توس فورجینگ)

نویسندگان: ندا زرین نگار، سید جلال حسینی، سیده طیبه هاشمیان ، سیده فاطمه حسینی

7- تبيين مفهوم «ملي گرايي مصرفي» و بررسي مدل مفهومي آن  

نویسنده: دكتر زهرا محمدزاده

8- قابليت استخدام و نقش نظام آموزشي در ارتقاي آن

نویسنده: دكتر زهرا محمدزاده

9- نقش موزه در جذب كودكان گردشگر و يادگيري و آموزش آنها( مطالعه موردی : اولین موزه سیار خصوصی کودک در ایران "قاشقک های صلح ، قاصدک های صلح )

نویسنده: سوسن نیک ذات