معاونت فرهنگی و دانشجویی

معاونت دانشجویی و فرهنگی      

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ازجمله امور فوق برنامه، تربیت بدنی، رفاهی، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجویی در امور انضباطی و سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تأمین نیازهای فرهنگی و رفاهی دانشجویان درحدود مقررات و ضوابط مصوب و نظارت و ارزیابی امور مربوط را برعهده دارد.هم اکنون معاونت دانشجویی و فرهنگی بر عهده دکتر بهزاد علیزاده قائم مقام موسسه آموزش عالی بینالود می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظایف

 •     اداره کلیه امور دانشجویی مؤسسه
 •     مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
 •     نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی
 •     تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی
 •     نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 •     نظارت بر اجرای برنامه خدمات رفاهی و فعالیت های غیرآموزشی و فوق برنامه دانشجویان
 •     توسعه و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
 •     نظارت بر اسکان دانشجویان و ایجاد کار دانشجویی برای متقاضیان و نظارت بر انجام امور مربوط به مشاوره و راهنمایی دانشجویان در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی
 •     برنامه ریزی برای فراهم آوردن امکانات فرهنگی، هنری برای نیروهای دانشگاهی
 •     برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه
 •     ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات نمایندگی مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی
 •     ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیت های فکری، فرهنگی و هنری
 •     نظارت بر فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشجویان
 •     نظارت و برنامه ریزی برای توسعه آموزش های عقیدتی سیاسی ، اخلاقی و فرهنگی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری، سیاسی دانشگاهی و نظارت بر آنها و بهره وری هماهنگی از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی
 •     ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاهی و گزارش آنها به هیأت رئیسه و شورای فرهنگی
 •     فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه
 •     تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی هنری
 •     پیشنهاد برنامه های لازم به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله                                  

واحدهای تابعه معاونت دانشجویی و فرهنگی

 •     اداره کل خدمات دانشجویی
 •     اداره کل فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه
 •     اداره کل امور خوابگاه ها
 •     مرکز بهداشت و درمان
 •     مرکز مشاوره دانشجویی
 •     اداره کل امور تربیت بدنی
 •     دفتر مطالعات فرهنگی
 •     کمیته انضباطی
 •     اداره کل امور شاهد و ایثارگر