English English
مدیریت فارغ التحصیلان

مدیریت فارغ التحصیلان

اداره دانش‌آموختگان دانشگاه يكي از اداره‌هاي زيرمجموعه معاونت آموزشي است.وظیفه اصلی اين اداره، فارغ التحصيل نمودن دانش‌آموختگان در كليه مقاطع تحصيلي (كارداني، كارشناسي پیوسته و ناپیوسته ) مي‌باشد.هم اکنون مدیریت امور فارغ التحصیلان بر عهده جناب آقای سپهوند می باشد.

 

 

 

 

فعالیت حوزه مدیریت فارغ التحصیلان  موسسه آموزش عالی بینالود  بشرح زیر اعلام میگردد:

 

الف: تهیه و تنظیم و صدرور تاییدیه و ریز نمرات دانش آموختگان و ارسال آنها به دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی و سازمانهای درخواست کننده

پس  از تایید دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان دانشگاه منتخب استان خراسان رضوی.

ب:تهیه و تنظیم  و صدور گواهی نامه موقت دانش آموختگان در دوره های کاردانی کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی  پیوسته.

ج:تهیه تنظیم و صدور گواهینامه دایمی دانش  آموختگان  دوره های کاردانی و کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای).

د: تهیه تنظیم و صدور   دانشنامه  دایمی دانش آموختگان دوره های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته.