مدیریت دانشجویی

مدیریت دانشجویی

امور دانشجويی يکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد که متصدی انجام امور مربوط به هدايت و نظارت بر فعاليتهای امور وام ،تغذيه،و امور رفاهی بیمه وتامین کمبودهای مالی دانشجویان را با پرداخت وامهای دانشجویی البته در حد امکانات و ضوابط می باشد.هم اکنون مدیرت امور دانشجویی بر عهده سر کار خانم دکتر اصولی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

وظايف:

  •  سياست گذاريهای کلان در زمينه مسائل رفاهی از جمله وام،تغذيه،و تسهيلات اعطايی به دانشجويان
  • نظارت برامورمعيشتی دانشجويان و تامين وام های دانشجويی
  • نظارت بر امر تغذيه و بررسی مسايل مربوطه در اين زمينه
  • نظارت بر آشپزخانه طبخ غذای موسسه
  •  نظارت بر امور رفاهی دانشجويان
  • واحدهای زیر مجموعه اداره دانشجویی

 

امور وام: در تاریخ تعیین شده مراجعه نمایید

امور تغذیه: برای دریافت ژتون در اوایل مهر مراجعه نمایید.

امور بیمه - بیمه حوادث: بیمه ایست اجباری که تمام دانشجویان در مقابل پیشامدهای ناگوار بیمه هستند و مدت زمان آن یک سال تحصیلی است( اول مهرتا پایان شهریورسال بعد(

آدرس بیمه (بیمه آسیا): مشهد-آزادشهر-خیابان معلم –بین معلم ۴۲و ۴۴ تلفن: ۸۶۹۹۰۱۹

دانشجویان در صورت لزوم باداشتن کپی مدارک پزشکی خود به بیمه مراجعه نمایند.

چون هر سال ممکن است قراردادهای بیمه تغییر کند لطفا" قبل از استفاده از آن حتما" آدرس بیمه را چک نمائید.