مدیریت تربیت بدنی

مدیریت تربیت بدنی

مدیریت تربیت بدنی موسسه با هدف کلان توسعه و گسترش ورزش در میان اقشار دانشگاهیان تلاش خود را مصروف این داشته است که با برنامه ریزی دقیق و اجرای منظم برنامه های تدوین شده ، استعداد سرشار و توان بالقوه قشر جوان دانشجویان را در مسیر تعالی و شکوفایی قرار دهد. لذا با توجه به اینکه موثر ترین وسیله برای رسیدن به اهداف مورد نظر گسترش هر چه بیشتر فعالیتهای ورزشی و مشارکت فعال دانشجویان در انجام  مسابقات ورزشی میباشد، هم اکنون مدیریت تربیت بدنی بر عهده سرکار خانم جعفری باشد.

وظایف:

  •  تدارک و اعزام تیم های منتخب  دانشجویان و کارکنان به مسابقات استانی و کشوری 
  •  برگزاری مسابقات در رشته های مختلف به مناسبت های مختلف در طول سال
  •  برگزاری مراسم به مناسبت های مختلف در طول سال جهت تقدیر از دانشجویان قهرمان
  •  ایجاد امکانات لازم جهت انجام فعالیتهای ورزشی در رشته های مختلف در طول سال