مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیریت امور اداری   و پشتیبانی              

 

مديريت امور اداري و پشتیبانی موسسه در راستاي تحقق اهداف خود، اهم برنامه‌ريزي‌هاي خود را بر روي منابع انساني اجراي صحيح بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و... در چار چوب مقررات و قانون نموده كه خلاصه‌اي از آن به‌شرح ذيل مرقوم مي‌گردد.هم اکنون مدیریت امور اداری و پشتیبانی مؤسسه بر عهده جناب آقای حمید بداغی می باشد.

 

 

 

 

 

 

وظایف

 

 •         اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی و پیش بینی کادر اداری و فنی مورد نیاز دانشگاه
 •         اداره امور استخدامی طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه و مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی دانشگاه
 •         تهیه و ارائه برنامه های رفاهی کارکنان و نظارت برحسن اجرای آن
 •         ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری به مقامات ذیربط
 •         نظارت بر عملیات در واحدهای تابعه و راهنمایی آنها و کوشش در حل مشکلات موجود و پیشبرد فعالیت های جاری
 •         انجام کلیه امور مربوط به تنظیف و حفظ حراست ساختمانها و تأسیسات
 •         سرپرستی خدمتکاران و تعیین محل خدمت آنان
 •         اداره امور وسائط نقلیه و تدارکات دانشگاه
 •         تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنها

 

ادارات تابعه مدیریت امور اداری

اداره کارگزینی

وظایف

 

 •         اعمال و اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی
 •         تعبیر و تفسیر خط مشی امور پرسنلی دانشگاه و تفهیم آن به ادارات تابعه جهت اجراء
 •         پیش بینی کادر اداری و فنی مورد نیاز دانشگاه
 •         انجام امور استخدامی (استخدام – ترفیع – انتقال – مرخصی بازنشستگی و غیره) براساس مقررات و آئین نامه موضوعه
 •         مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان
 •         اعمال نظارت در امر تخصیص پستهای ثابت سازمانی غیرآموزشی به طبقات شغلی رسته های مختلف
 •         اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری واحدهای ذیربط
 •         برنامه ریزی در امر ترفیعات و تغییر گروه شغلی کارکنان غیرآموزشی

 

اداره رفاه کارکنان

وظایف :

 

 •         فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان دانشگاه درحدود مقررات و بادرنظر گرفتن امکانات فنی و مالی
 •         انجام امور مربوط به بیمه و بهداشت و درمان کارکنان
 •         انجام امور مربوط به صندوق قرض الحسنه و اعطای وام به اعضاء باتوجه به اولویت ها و موجودی براساس تصمیمات هیأت مدیره
 •         ایجاد وسائل رفاهی و پذیرایی از مهمانان و مسئولین که جهت انجام مأموریت به مؤسسه اعزام می گردند.

 

دبیرخانه

وظایف :

 

 •         دریافت و ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره
 •         توزیع دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دعوتنامه ها بین واحدها
 •         انجام امور تحریرات و بایگانی و تهیه پیش نویسهای لازم
 •         ارائه خدمات مربوط به تکثیر و اوراق مورد نیاز واحدهای سازمان مرکزی

       

 

اداره خدمات

وظایف :

 

        انجام نظافت روزانه و گاه گاهی ساختمانها و اثاثیه و نظارت و سرپرستی و تنظیم برنامه کار نظافتچیها و خدمتگزاران

 

اداره تدارکات

 

وظایف :

 

 •         پیش بینی احتیاجات دانشگاه از نظر وسائل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها
 •         تهیه مایحتاج واحدها با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظیم اسناد مربوط با رعایت مقررات مالی


 تاسیسات

وظایف:

نگهداری و تعمیر و حفظ و حراست ساختمان و تاسیسات ، تجهیزات و وسایل و سایر لوازم غیر مصرفی

و انجام دادن اقدامات احتیاطی اولیه در موقع برخورد حوادث

 

انباردار

وظایف:

صدور قبض انبار وتکمیل فرمهای نیاز خرید کالا توسط انبار دار و ورود و خروج کالا از انبار و تحویل کالا به ادارات طبق درخواست آن وتایید مدیریت اداری و پشتیبانی