مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مديريت امور اداري و پشتیبانی مؤسسه در راستاي تحقق اهداف خود، اهم برنامه‌ريزي‌هاي خود را بر روي منابع انساني اجراي صحيح بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و ... در چار چوب مقررات و قانون نموده كه خلاصه‌اي از آن به ‌شرح ذيل می باشد. هم اکنون مدیریت امور اداری و پشتیبانی مؤسسه بر عهده آقای حمید بداغی می باشد.

 

 

شرح وظایف امور اداری و پشتیبانی :

اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی و پیش بینی کادر اداری و فنی مورد نیاز دانشگاه

اداره امور استخدامی طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه و مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی دانشگاه

تهیه و ارائه برنامه های رفاهی کارکنان و نظارت برحسن اجرای آن

ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری به مقامات ذیربط

نظارت بر عملیات در واحدهای تابعه و راهنمایی آنها و کوشش در حل مشکلات موجود و پیشبرد فعالیت های جاری

انجام کلیه امور مربوط به تنظیف و حفظ حراست ساختمانها و تأسیسات

سرپرستی خدمتکاران و تعیین محل خدمت آنان

اداره امور وسائط نقلیه و تدارکات دانشگاه

تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنها

 

ادارات تابعه مدیریت امور اداری و پشتیبانی

اداره کارگزینی

وظایف:

اعمال و اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی

تعبیر و تفسیر خط مشی امور پرسنلی دانشگاه و تفهیم آن به ادارات تابعه جهت اجراء

پیش بینی کادر اداری و فنی مورد نیاز دانشگاه

انجام امور استخدامی (استخدام – ترفیع – انتقال – مرخصی بازنشستگی و غیره) براساس مقررات و آئین نامه موضوعه

مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان

اعمال نظارت در امر تخصیص پستهای ثابت سازمانی غیرآموزشی به طبقات شغلی رسته های مختلف

اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری واحدهای ذیربط

برنامه ریزی در امر ترفیعات و تغییر گروه شغلی کارکنان غیرآموزشی

 

اداره رفاه کارکنان

وظایف:

فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان دانشگاه درحدود مقررات و بادرنظر گرفتن امکانات فنی و مالی

انجام امور مربوط به بیمه و بهداشت و درمان کارکنان

انجام امور مربوط به صندوق قرض الحسنه و اعطای وام به اعضاء باتوجه به اولویت ها و موجودی براساس تصمیمات هیأت مدیره

ایجاد وسائل رفاهی و پذیرایی از مهمانان و مسئولین که جهت انجام مأموریت به مؤسسه اعزام می گردند.

 

دبیرخانه

وظایف:

دریافت و ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره

توزیع دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دعوتنامه ها بین واحدها

انجام امور تحریرات و بایگانی و تهیه پیش نویسهای لازم

ارائه خدمات مربوط به تکثیر و اوراق مورد نیاز واحدهای سازمان مرکزی

       

اداره خدمات

وظایف:

انجام نظافت روزانه و گاه گاهی ساختمانها و اثاثیه و نظارت و سرپرستی و تنظیم برنامه کار نظافتچیها و خدمتگزاران

 

اداره تدارکات

وظایف:

پیش بینی احتیاجات دانشگاه از نظر وسائل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

تهیه مایحتاج واحدها با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظیم اسناد مربوط با رعایت مقررات مالی


تأسیسات

وظایف:

نگهداری و تعمیر و حفظ و حراست ساختمان و تاسیسات ، تجهیزات و وسایل و سایر لوازم غیر مصرفی

و انجام دادن اقدامات احتیاطی اولیه در موقع برخورد حوادث

 

انباردار

وظایف:

صدور قبض انبار وتکمیل فرمهای نیاز خرید کالا توسط انبار دار و ورود و خروج کالا از انبار و تحویل کالا به ادارات طبق درخواست آن و تأیید مدیریت اداری و پشتیبانی