ریاست

ریاست مؤسسه در حال حاضر بر عهده جناب آقای نادر علیزاده می باشد که قریب به اتفاق دستاوردهای این مجموعه مدیون تلاش و همیت و دور اندیشی ایشان می باشد و در حال حاظر با برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه کلیه تشکیلات مؤسسه را در راستای نیل به اهداف عالیه اش به پیش می برند.

 

 

 


سخن ریاست

 

مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مدارس عالی است که از طریق اهداف و ضوابط و دستورالعملهای عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحت نظارت آن وزارتخانه، تأسیس واداره می شوند. ما مشارکت مردم را درتأسیس مدارس عالی موجب افزایش بهره وری در کار، یگانگی درمیان مردم، افزایش اعتماد متقابل دولت وملت با یکدیگر،  درهم شکستن فرهنگ سکوت، تحقق فرهنگ ونظام مردم سالاری، می دانیم.بنا براین نگرش، استقبال و تشویق از مشارکت جویان، وظیفه دولت و مسئولان است. که با فراهم کردن بستر مشارکت، زمینه حضور مؤسسان را فراهم سازند و با ارائه رهنمودها و راهنماییهای لازم، آنها را با حقوق، اختیارات، مسؤلیت ها و وظایف خود آشنا سازند و ضمن تقویت روند نهادینه سازی فرهنگ خصوصی و قانون گرایی، استقلال کلیه امور مدارس عالی را در سراسر کشور نظم ونظام بخشند. در پایان ضمن سپاس از زحمات و تلاشهای کلیه همکاران که در تدوین و تنظیم این مجموعه کوشیده اند از تمامی مخاطبان به ویژه موسسان و رؤسای محترم مؤسسات آموزش عالی می خواهم ما را از ارسال نقدهای سازنده و رهنمودهای ارزنده خود بی نصیب نگذارند.