رئیس مؤسسه

ریاست مؤسسه در حال حاضر بر عهده جناب آقای نادر علیزاده می باشد که قریب به اتفاق دستاوردهای این مجموعه مدیون تلاش و همیت و دور اندیشی ایشان می باشد و در حال حاظر با برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه کلیه تشکیلات مؤسسه را در راستای نیل به اهداف عالیه اش به پیش می برند.

 

 

سخن ریاست

مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مدارس عالی هستند که از طریق اهداف و ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحت نظارت آن وزارتخانه، تأسیس و اداره می شوند. ما مشارکت مردم را در تأسیس مدارس عالی موجب افزایش بهره وری در کار، یگانگی در میان مردم، افزایش اعتماد متقابل دولت و ملت با یکدیگر، درهم شکستن فرهنگ سکوت، تحقق فرهنگ نظام مردم سالاری، می دانیم. بنابراین نگرش، استقبال و تشویق از مشارکت جویان، وظیفه دولت و مسئولان است که با فراهم کردن بستر مشارکت، زمینه حضور مؤسسان را فراهم سازند و با ارائه رهنمودها و راهنمایی های لازم، آنها را با حقوق، اختیارات، مسؤلیت ها و وظایف خود آشنا سازند و ضمن تقویت روند نهادینه سازی فرهنگ خصوصی و قانون گرایی، استقلال کلیه امور مدارس عالی را در سراسر کشور نظم و نظام بخشند. در پایان ضمن سپاس از زحمات و تلاش های کلیه همکاران که در تدوین و تنظیم این مجموعه کوشیده اند، از تمامی مخاطبان به ویژه مؤسسان و رؤسای محترم مؤسسات آموزش عالی می خواهم ما را از ارسال نقدهای سازنده و رهنمودهای ارزنده خود بی نصیب نگذارند.