بیمه

اطلاعیه بیمه سلامت همگانی

به اطلاع می رساند دانشجویانی که تحت پوشش هیچ سازمان بیمه گری نمی باشند، می توانند با مراجعه به سامانه سلامت همگانی به نشانی  www.bimesalamat.ir         نسبت به ثبت نام جهت دریافت دفترچه بیه سلامت اقدام نمایید.