تماس با ما

آدرس :
مشهد، ابتدای بلوار طرقبه - نبش معلم 4

تلفن گویا: 34230565-051

سایر شماره ها: 4-34230562-051

فکس : 34230623-051

ایمیل :Info@Binaloud.ac.ir